Запитване за TEAM BUILDING

TeamBuilding
Подобрете способностите на колегите си да действат бързо и под напрежение

Повдигнете духа на екипа си

Открийте потенциалните лидери измежду вашите колеги и техните слаби и силни страни

Разделете колегите си на отбори с по максимално седем играча. Всеки отбор ще бъде вкаран в стаята самостоятелно за 68 минути. За да излезете, ще трябва да работите заедно и да намерите решенията на всички загадки преди да изтече времето.

За да намерите изхода, ще са ви нужни: силна комуникативна връзка помежду ви, умения да създавате планове бързо и ефективно, организационни и умствени способности.
TeamBuilding

Пишете ни: